Trädfällriktare

Trädfällriktare

  • Trädfällriktaren är ett oumbärligt verktyg för säker fällning av träd längs vägar, kraftledningar och intill hus samt vid riktad fällning av stora träd.
  • Trädfällriktaren är utrustad med säkerhetsvev. Rekommenderad vevkraft: 75 kp.
  • Trädfällriktaren är utrustad med vikbart vevhandtag.
  • Trädfällriktaren är utrustad med en speciell fot med böjda hörn för att kunna sättas på en kraftig trädbit, gren, etc. på mjukt underlag.
  • Trädfällriktaren är utrustad med bärrem för att kunna bäras på axeln. RH-P IV, V och VI har bärhandtag som standard.
  • Trädfällriktaren är granskad av arbetarskyddsstyrelsen.

RH-Pusher I

Vikt: 12 kg
Kortaste längd: 115 cm
(med urdragen överdel): 105 cm
Överdelen i inskjutet läge: 115-195 cm
Överdelen i utdraget läge: 175-255 cm
Utväxling/Lyftkraft: 20/1500 kg

RH-Pusher III

Vikt: 15,5 kg
Kortaste längd: 135 cm
(med urdragen överdel): 120 cm
Överdelen i inskjutet läge: 135-220 cm
Överdelen i utdraget läge: 195-280 cm
Utväxling/Lyftkraft: 28/2100 kg

RH-Pusher II

Vikt: 13,5 kg
Kortaste längd: 135 cm
(med urdragen överdel): 120 cm
Överdelen i inskjutet läge: 135-220 cm
Överdelen i utdraget läge: 195-280 cm
Utväxling/Lyftkraft: 23/1800 kg

RH-Pusher IV

Vikt: 20 kg
Kortaste längd: 135 cm
(med urdragen överdel): 120 cm
Överdelen i inskjutet läge: 135-220 cm
Överdelen i utdraget läge: 185-270 cm
Utväxling/Lyftkraft: 34/2550 kg

RH-Pusher V

Vikt: 21 kg
Kortaste längd: 135 cm
(med urdragen överdel): 120 cm
Överdelen i inskjutet läge: 135-220 cm
Överdelen i utdraget läge: 185-270 cm
Utväxling/Lyftkraft: 40/3000 kg

RH-Pusher VI

Vikt: 24 kg
Kortaste längd: 135 cm
(med urdragen överdel): 120 cm
Överdelen i inskjutet läge: 135-220 cm
Överdelen i utdraget läge: 185-270 cm
Utväxling/Lyftkraft: 50/3600 kg