Trädfällriktare

  • Trädfällriktaren är ett oumbärligt verktyg för säker fällning av träd längs vägar, kraftledningar och intill hus samt vid riktad fällning av stora träd.
  • Trädfällriktaren är utrustad med säkerhetsvev. Rekommenderad vevkraft: 75 kp.
  • Trädfällriktaren är utrustad med vikbart vevhandtag.
  • Trädfällriktaren är utrustad med en speciell fot med böjda hörn för att kunna sättas på en kraftig trädbit, gren, etc. på mjukt underlag.
  • Trädfällriktaren är utrustad med bärrem för att kunna bäras på axeln. RH-P IV, V och VI har bärhandtag som standard.
  • Trädfällriktaren är granskad av arbetarskyddsstyrelsen.
Trädfällriktare Manual

RH-PUSHER I

Vikt: 12 kg
Kortaste längd:  115 cm
(med urdragen överdel):  105 cm
Överdelen i inskjutet läge:  115-195 cm
Överdelen i utdraget läge:  175-255 cm
Utväxling/Lyftkraft:  20/1500 kg

RH-PUSHER II

Vikt: 13,5 kg
Kortaste längd:  135 cm
(med urdragen överdel):  120 cm
Överdelen i inskjutet läge:  135-220 cm
Överdelen i utdraget läge:  185-270 cm
Utväxling/Lyftkraft:  23/1800 kg

RH-PUSHER III

Vikt: 15,5 kg
Kortaste längd:  135 cm
(med urdragen överdel):  120 cm
Överdelen i inskjutet läge:  135-220 cm
Överdelen i utdraget läge:  185-270 cm
Utväxling/Lyftkraft:  28/2100 kg

RH-PUSHER IV

Vikt: 20 kg
Kortaste längd:  135 cm
(med urdragen överdel):  120 cm
Överdelen i inskjutet läge:  135-220 cm
Överdelen i utdraget läge:  185-270 cm
Utväxling/Lyftkraft:  34/2550 kg

RH-PUSHER V

Vikt: 21 kg
Kortaste längd:  135 cm
(med urdragen överdel):  120 cm
Överdelen i inskjutet läge:  135-220 cm
Överdelen i utdraget läge:  185-270 cm
Utväxling/Lyftkraft:  40/3000 kg

RH-PUSHER VI

Vikt: 24 kg
Kortaste längd:  135 cm
(med urdragen överdel):  120 cm
Överdelen i inskjutet läge:  135-220 cm
Överdelen i utdraget läge:  185-270 cm
Utväxling/Lyftkraft:  50/3600 kg

Video