Dragsaxen

Dragsaxen

Räta på ryggen – använd den långa Dragsaxen!

Dragsaxen är en virkessax avsedd för ved och massavedsdimensioner. Den är 65 cm lång, vilket innebär att man kan arbeta med rak rygg när man drar ihop virket. Den riktiga arbetsställningen spar ryggar och gör att man orkar hantera tyngre stockar. Dragsaxens länksystem påverkar båda käftarna helt likformigt. Detta ger ett mycket säkert grepp och möjliggör att saxen kan nypas fast på stocken innan man drar. Detta är ovärderligt vid arbete med grövre stockar.

Greppvidd: 21 och 26 cm (2 modeller)
Vikt: 1,3 kg

Nyhet

En ny kort Dragsax där handtaget är vänt 90˚ i förhållande till käftarna. Lämplig när man t.ex. drar fram stockar till vedkapen, man drar med handen i naturlig vinkel.

Greppvidd: 21 cm och 26 cm (2 modeller)
Vikt: ca 1,1 kg