TILLBEHÖR

Till RH-pusher II och III finns några tillbehör att tillgå man kan byta ut topröret mot ett, där man kan sätta i fyrspetskloren och en lyftbygel. Det innebär att man kan fälla träd med fyrspetskloren och när man byter till lyftbygeln kan man använda verktygen som stötta, samt lyfta från 135 cm upp till 270 cm.
Man kan även köpa en lyftkrok till dessa verktyg, vilken möjliggör att man kan lyfta diverse från 10 cm upp till 90 cm. Man kan även montera en spets på lyftkroken och lyfta upp stockar. Dessa tillbehör ökar användningsområde för verktyget.